våra kurser

SFI KURS A
 Välkommen till kurs A!
 Vi kommer att träna Svenska efter teman som du kan se i modulerna. Vi pratar varje vecka på Skype och följer kunskapskrav för A kursen.
 Kunskapskrav:
 Hörförståelse:
 Kan med stöd förstå tydligt och enkelt tal.
 Läsförståelse:
 Kan hämta och förstå enkel information. Vanliga ord och symboler.
 Muntlig interaktion:
 Social kontakt och med stöd att kommunicera i konkreta och vardagsnära situationer.
SFI Kurs B
 Kursen ger dig en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Målet för kurserna är att du ska läsa, skriva, tala, samtala, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Du ska även lära dig hur du bäst lär dig och utvecklar ett nytt språk.
SFI Kurs C
 Målet för kurserna är att du ska läsa, skriva, tala, samtala, lyssna och förstå svenska.
SFI Kurs D
 Målet för kursen är att du ska läsa, skriva, tala, samtala, lyssna och förstå svenska.
Vårdutbildning:
 Du lär dig mer om observation, behandlingar, kontroller och provtagning. Vidare hur en vårdplanering går till samt hur tekniken används både runt vårdtagaren och i dokumentationen av omvårdnadsuppgifter. Utöver detta tar vi upp vilken betydelse arbetsmiljön har för hälsa och egen säkerhet.
 Projektkurser på grundskolenivå (UIP, utveckling i projekt):
 Kunskapsmål med projektarbetet
 - du utvecklar förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete
 - ge erfarenhet av att arbeta i projektform
 - kunna tillämpa och fördjupa kunskaper i ett visst område
 - du använder sociala medier i projektets redovisning
Samhällsinspiratör:
 Detta är sammansatt samhällsinriktad kurs termin ett på grundläggande nivå. Du får dessutom en god allmänbildning inom naturvetenskap, matematik, bild och hälsa.