p120001_023rr-768x512_757171e3327fc33378d2cf3d2e2bd2ca

Turismutveckling

Särskilda kurser, gymnasieutbildning.

Turism som en tillväxtfaktor
Digital media
Webstrategi
turism tillväxt
Internets samverkan med samhället,
internationella relationer och globalt perspektiv.
Turism marknaden och målgrupper.
Positionerings och kundgrupper.
Lärande i arbete