p120001_023rr-768x512_757171e3327fc33378d2cf3d2e2bd2ca

utveckling av turism

Särskilda kurser, gymnasieutbildning.

Termin 1: 2015/10/19 – 2015/12/31
Termin 2: 2016/01/01 – 2016/07/22

Turism som en tillväxtfaktor
Digital media
Webstrategi
turism tillväxt
Internets samverkan med samhället,
internationella relationer och globalt perspektiv.
Turism marknaden och målgrupper.
Positionerings och kundgrupper.
Lärande i arbete