SFI kurser

Individuell Läs – Skiv och Talutveckling inom Svenska för Invandrare – SFI !

1. SFI kurser syns alltid när studerande har tid !

2. Alla SFI kurser kan läsas när som helst inom Mobilen och inom Moodle läroplattformen !

3. Individuella Skype samtalen pågår mellan eleven och läraren !

4. Moodle läroplattformen översätter svenska texter till studerandes modersmål !

5. Studerandes svar på kursen ses läraren och rektorn !

6. Det blir individuell undervisning för alla studerande!

7. Kursmaterialet finns alltid tillgänligt för studerande. Lärarens svar också på studerandes mobil och inom Moodle !

8. Individuell undervisning hälper studerande snabbare och effektivare att nå kursmålen!

9. Läraren kommunicerar på Moodle läroplattformen och inom Skype samtal med varje invidivid !

10. Studerande blir aldrig övergiven.

MKFC klassrum blir elever bemött som individer !