eteachers

SFI Online

SFI -utbildningen online i alla Kommuner!
Skolinspektionen har gett rättigheten till MKFC i Alla Svenska Kommuner. Du får bo i Göteborg, Malmö, Solna, Falun, Borlänge, Jakobsberg, Krianstad, Mårbylånga Västerås, Luleå, Botkyrka för att nämna några. Vilken annan kommun som helst kan ge dig rättigheter. Ställ frågan till din kommun. De skriver papper till oss att du vill läsa hos oss.

När vuxna minst 16 år har tid natt eller dag finns studier!
Vuxna SFI- studerande kan nå kurser med böcker och annat kursmaterial när som helst!

Skolinspektionen har granskat vår SFI- verksamhet flera år och aldrig haft kritik för MKFC SFI -verksamheten.

Vi visar gärna e-Lärandet för alla som vill lära sig det!
Hur läraren agerar hur samtalet pågår mellan läraren och eleven. Hur vi gör och när. Vilket material som finns utan någon kostnad.

Vuxna behöver inte resa någonstans för att ta på SFI- kurser hos MKFC!

MKFC CloudCampus har utbildat på internet från år 2000.
Vår internationella Moodle skola har alltid öppna klassrum för vuxna elever.

Vi har fått många utmärkelser ex. BOLDIG AWARD 2008 for e-Learning!

Adress i Stockholm: Kistagången 20 B 164 40 Kista
Regus där skolan ligger finns överallt i världen!
marja-riitta ritanoro, rektor
www. cloudcampus.se