Vad vi tänker kring e-Lärandet

Sedan 1990 talet har vi arbetat med olika typer av vuxenutbildningar som varit helt digitala. Vi har alltid tro på att det digitala klassrummet öppnar dörrar för människor som har situationer som kräver flexibel utbildning. Vi har olika yrkesutbildningar, SFI på alla nivåer, globala utbildningar om till exempel teacher training, utveckling av solpaneler, vattenrening och annat. Vi har ett lokalt och globalt utbud med kurser för vuxna och kan även skapa nya efter behov. Olika länder som vi har samarbeten med om utbildning och digitalisering har också visat exempel på att det fungerar.

Elevens behov står alltid i centrum. Det finns till exempel elever som har svåra sociala situationer, lever under hot och arbetar mycket, där det digitala klassrummet är enda vägen för att få sin utbildning.

Det digitala klassrummet som även kallas för LMS i teknikens värld kan användas i mobilen, datorn och Ipad till exempel. Läraren och studerande har alla kursuppgifter, eböcker, administration, diskussioner, Skype och nyheter genom klassrummet. I klassrummet kan studeranade, lärare och rektor få översikt i allt som händer i alla kurser. Det skapar

Det digitala klassrummet är billigt eftersom det inte kräver kostnader för lokaler. Det är vänligt för miljön eftersom alla böcker finns digitalt där. Det sparar även kostnader för papper.

Vi tror också att fler vuxna får tillgång till utbildning den digitala vägen.

Kontakta oss gärna om du vill söka kurser, samarbeta eller något annat som du undrar över.

Please follow and like us:

Elsabet lärande erfarenheter MKFC

Elsabet intervjuas av Emma Hedlund, SFI (Svenska för invandrare) Lärare vid MKFC. Elsabet dela hennes lärande på MKFC och förklara hennes tidigare verk i Etiopien. Under föräldraledigheten, avslutade hon sin SFI nivå C och D online på MKFC Stockholm Folkhogskola. Snart kommer hon att börja yrkesintroduktions sysselsättning (Job Inledning sysselsättning) vid Education Finder Sweden.

Please follow and like us: